vaerste
Illustrasjon av boligprosjektet Innseilingen Fredrikstad som Stene Stål Gjenvinning, Værste og Solid Prosjekt utvikler sammen

Aktørene bak prosjektet Innseilingen Fredrikstad

Etter hvert som nye boligprosjekter i nabolaget ble realisert, og gradvis kom tettere innpå industritomta til Stene Stål Gjenvinning AS, bestemte Øyvind Stene at det ville være mer hensiktsmessig å flytte virksomheten til Øra. I kompaniskap med utviklerne Værste og Solid Prosjekt utvikler trioen boliger på en av de mest attraktive tomtene i Fredrikstad.

Øyvind Stene så allerede i 2009 at fremtiden til bedriften ikke lå langs elvekanten på Glombo. Støyproblematikken rundt skrapmetallvirksomheten ble stadig tydeligere der anlegget hadde ligget siden 1989, omgitt av boligområder på alle kanter. Og på nordsiden ble Værstes store utbyggingsplaner stadig mer konkrete.

I 2018 ble flytteplanene realisert og virksomheten flyttet fra tomta til nye, moderne fasiliteter på Øra. Innen denne tid hadde også de 3 partnerne landet avtalen som gjorde dem til likeverdige utviklere av prosjektet som har fått navnet Innseilingen Fredrikstad.

Bedrifter som kjenner hverandre godt

Værste og Solid Prosjekt er begge eiendomsutviklere med glødende hjerte for Fredrikstad, og har mange eiendomsprosjekter på samvittigheten - hver for seg. I Innseilingen Fredrikstad stiller selskapene med dedikerte ressurspersoner som utfyller hverandre godt, og som sammen utvikler et eiendomsprosjekt det har blitt snakket om på folkemunne i årevis.   

Sammen med Stene Stål Gjenvinning er bedriftene sentrale ressurser i bybildet og aktive bidragsytere i såvel næringsforeningen som nettverket rundt FFK.

Aktørene. Fra venstre Øyvind Stene (Stene Stål Gjenvinning), Kim André Johansen (Solid Prosjekt), Trond Delbekk og Elisabeth Langrusten (Værste). Foto: Geir A. Carlsson, Fredrikstad Blad

Dette er bedriftene

Stene Stål Gjenvinning AS har røtter tilbake til 1928 og har bygget seg opp til en betydelig aktør innen gjenvinning av stål og metaller. De er kjent for å være ivrige lokalpatrioter og er godt synlig på mange arenaer. Medregnet alle underselskapene omsetter de for i underkant av 400 millioner.

Værste AS eier, utvikler og forvalter 650 mål av det gamle industriområdet som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Selskapets formål er å bygge en attraktiv destinasjon og bidra proaktivt og positivt til byutviklingen i Fredrikstad. 

Solid Prosjekt AS er eiendomsutvikleren i Solid Gruppen, og har gjennom de siste 20 årene utviklet en rekke boligprosjekter i Østfold, Follo og Jessheim. Selskapet bidrar til prosjektet med både kapital og lang erfaring innen eiendomsutvikling.