vaerste

Værstetorvet - Informasjon om byggeprosjektet

Under vil du finne informasjon om pågående arbeider på byggeplassen til Værstetorvet. Vi vil oppdatere informasjonen ved behov, ca- hver 3-4 uke.

Informasjon - Uke 47:

Virksomhet på byggeplass

Bensinstasjonen er revet og det pågår nå primært spuntarbeider og kalkarbeider, som er nødvendige arbeider før utgraving kan starte. Kalking gjør leire hard og fast, og utføres både for å sikre spunt og forenkle utgraving i bløt grunn. De to store riggene i front i bildet under injiserer kalk i grunnen.  

Arbeidet med spunt har gått raskere enn forutsatt og det forventes at arbeidet blir ferdig i uke 48. Da vil støy fra byggeplass reduseres betydelig. 

Mandag-onsdag pågår arbeidene til kl. 19.00 dette for å  sikre en raskere ferdigstillelse, av hensyn til barnehagen. Arbeider avsluttes normalt kl 15. 00 på torsdag. Spuntentreprenør tar fri fredager, så  det blir ikke støyende arbeider på fredager.

Tiltak rundt byggeplass

For å ivareta sikkerhet for bil og persontrafikk i forbindelse med spunting er det også fortsatt vakter i G.A. Stoulandsvei ut uka.

Informasjon - Uke 45:

Virksomhet på byggeplass

Grunnarbeider og spuntarbeider startet 8.november. Spunt skal settes rundt hele byggegropa, og arbeidet er planlagt å foregå frem til jul.  Det er i denne perioden det blir støy fra byggeplass.
Fremdriften på spuntarbeider har forøvrig gått raskere enn planlagt, og det er derfor mulig at støyende arbeider kan avsluttes noe tidligere.

Mandag-onsdag pågår arbeidene til kl. 19.00 dette for å  sikre en raskere ferdigstillelse, av hensyn til barnehagen. Arbeider avsluttes normalt kl 15. 00 på torsdag. Spuntentreprenør tar fri fredager, så  det blir ikke støyende arbeider på fredager

Riving av tidligere bensinstasjon forventes avsluttet i uke 46
Den største riggen i sentrum av byggeplass injiserer kalk i grunnen både for å forsterke grunn og avstive spunt.  For øvrig utføres grunnarbeider.

Tiltak rundt byggeplass

I tillegg til utførte tilstandsregistreringer og oppfølging av setningsmålere på nabobygg, er det satt ut vibrasjonsmålere som måler vibrasjonen i området rundt byggeplass.

For å ivareta sikkerhet for bil- og persontrafikk er det også vakter i G.A. Stoulandsvei mens spuntarbeider pågår.