vaerste

Beliggenhet

Enkel adkomst med sykkel og bil

---

Følg Fv 108 over Værstebrua.
Til venstre i første rundkjøring, og deretter første vei til venstre (inn på Stadion-området). Eiendommen ligger helt ned mot elven.

Bussholdeplass i Jens Wilhelmsens gate og på Mosseveien. Det er ca 300 meter til Gangbrua og Stortorget.

I tillegg har byfergen anløp rett ved brygga. Byfergen har avganger mellom Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste, Ålekilene og Gressvik.

Beregn reisetid

Prøv reisetidskalkulatoren for å se hvor lang tid det tar å reise hit fra ditt utgangspunkt, med ulike transportmidler

Området

---

Værste-området har hver dag ca 5.500 studenter og arbeidstakere på området, i tillegg til de ca 400 som bor her.

Herfra når man alle viktige servicefunksjoner i Fredrikstad sentrum innen 10 minutters gange. Det er ca. 300 meter til gangbrua.

Fredrikstad kommune og Værste AS etablerte i 2017 en  kunstisbane/sandvolleyballbane på Værste, ved gangbrua. Dette er blitt svært populært både i vinter- og sommersesong!

Værste ønsker å bidra til at Fredrikstad blir en enda bedre by å bo, studere og jobbe i. En god miks av boliger, skoler, næring, idrett og kultur, vil gi området akkurat det.

Om Dreieværste

---

Areal: 6.353 kvm næringsareal.

Boliger: 27 leiligheter.

Arkitekt: Jarmund Vigsnæs Arkitekter

Området Lørjekaja består av tre bygg: Smia (ferdigstilt 2010), hvor Høgskolen i Østfold avd. ingeniørfag holder til, Dreieværste og Maskinhallen. Navnet Lørjekaja kommer fra “Lørja” som fraktet ansatte til og fra FMV og hadde sin kai i dette området.

Dreieværste blir et kombinasjonsbygg med næringsarealer i plan 1-3 og boliger i plan 4-6. I 1. etasje finner man Wang Ungdomsskole, i 2. etasje er det foreløpig ledige arealer. Realiseringen av Dreieværste har gitt mulighet for en utvidelse av Høgskolen i Østfold. Avdeling for helsefag etablerer her et nytt ferdighets- og simuleringssenter i 3. etasje.  

Boligene blir en kombinasjon av mindre studioleiligheter med utsikt mot elven og større leiligheter med balkong mot syd og utsikt mot vannet. Med kombinasjonen av boliger i de øverste etasjene og næringsarealer under blir det mennesker og liv i bygget hele døgnet.

Dette er viktig for å skape sammenhengende byliv fra Værste Brygge og til gjestehavnen. Som del av prosjektet oppgraderes kaifronten og bryggepromenaden, samt at parkområdet fra Værste Brygge videreføres med benker, grøntområder og lekeapparater.

Stadion 13, 1671 Kråkerøy