vaerste

Fasiliteter

Parkering

---

Det er gode  parkeringsmuligheter både utenfor Fredrikstad Stadion og i Stadion p-hus.  

Materialer

---

Dreieværste har en spennende  fasade med svært gode kvaliteter. Lokalene innredes etter leietakers ønsker både m.h.t. rominndeling, materialvalg m.v..
Åpent landskap, enkeltkontorer eller en kombinasjon; du bestemmer!


Energiklasse, FDV og energioppfølging

---

Bygget er energiklassifisert i klasse A. Det er også Bream-sertifisert Good.

Oppvarmingen skjer via fjernvarme og kjøling via fjernkjøling. Bygget styres med avanserte tekniske installasjoner. Lys og energiforbruk justeres etter personbelastning.

Vi bruker Syncarion Servicebook, et moderne skybasert FDV-system. Videre er Glitre Energi leverandør av GBS, et energioptimaliseringssystem som viser sanndata og gir fyldig styringsdata for SD-anlegget. Med dette reduserer vi energiforbuket til et minimum!