vaerste

Værstetorvet - Utvider sentrum

2021-04-01
”Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvilkling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer og handel, i tillegg til flere gode byrom. Grepet vil være et av de største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum

Våren 2014 inviterte Værste AS til en arkitektkonkurranse for utviklingen av det mest sentrumsnære området på FMV, fra gangbroen i nord til den nedlagte Shellstasjonen på Bjølstad i syd, et område på totalt 28 mål. Det lokale arkitektkontoret Griff Arkitektur gikk seirende ut av konkurransen med sitt kombinerte plankonsept for vei, parkering, næring, handel og bolig. Nå realiseres prosjektet sammen med Scala Eiendom AS.

Som eier av det viktigste utviklings­området i Fredrikstad, har vi et stort ansvar overfor byen vår. ”Værstetorvet” er derfor et grundig gjennomtenkt byutviklingsprosjekt der vi har snudd hver stein for å tenke hvordan vi kan løfte hele Fredrikstad og forløse det potensialet byen har. 

Vi har benyttet lokale, nasjonale og internasjonale fagfolk med stor tyngde innen hvert sitt fagområde. Dette for å skape et helhetlig område med gode åpne byrom og plasser, sammen med gateliv, næringsaktivitet og boliger - alt i samspill med hele Fredrikstad sentrum. Prosjektet er i tråd med, og svarer på, dagens byområde­plan og kommunens vedtatte mål om et styrket sentrum med elven som midtpunkt.

Satser på Fredrikstad

Fredrikstads befolkning vokser over landsgjennomsnittet. Vi er i dag norges 6. største by, men er ikke en gang topp 20 når det gjelder ­størrelsen på sentrum. Det bremser den gode utviklingen. Derfor må vi utvikle flere boliger i sentrum. Flere boliger krever flere handelstilbud, noe som igjen gjør Fredrikstad sentrum og byen mer attraktiv. En god sirkel.

250 boliger, 12.000 kvm kontorer og 26.000 kvm handels­arealer fordelt på inne og ute, vil sammen med en ny tilpasset infrastruktur og en stor parkeringsløsning med plass til hele 700 biler, gi et styrket sentrum. Alt legger til rette for gangbasert bruk av hele byen. Totalt vil det investeres nærmere to milliarder kroner i sentrums­området.

Byhaven - Flere boliger i sentrum

Fredrikstad er blant byene i Norge som scorer høyest på bosteds­attraktivitet. Den relative befolkningsveksten er blant de høyere i landet, med ca. 1% eller ca 800 personer årlig vekst. Dette skaper behov for nye boliger.

Urbanisering og fortetting reduserer biltrafikk, er bra for miljøet og styrker den lokale handelsstanden og bylivet. Boligdelen av prosjektet vil realiseres med høye krav til estetikk, urbanitet og miljø. Samtidig skal det flette by og land sammen, og bidra til en en myk overgang fra sentrum til villabebyggelsen på Kråkerøy. Bolig er en sentral del i byutviklingsprosjektet Værstetorvet. Byhaven  vil bestå av 249 boliger av variert type og størrelse, alle med tilgang til en felles åtte mål stor urban takhage. Dette blir et unikt boligprosjekt i Fredrikstad!

Værstetorvet - tar handelen tilbake til sentrum

Under boligene i Byhaven vil det komme et stort handlesenter som vil romme om lag 60 butikker og serveringssteder. Senteret har fått navnet Værstetorvet , og med dette  får vi et moderne handlesenter i Fredrikstad som tar handelen tilbake til byen. Målet er å tiltrekke spennende butikkonsepter som supplerer dagens handelstilbud i Fredrikstad sentrum. Værstetorvet vil legge vekt på ukeshandel, dagligvarer og moderne serveringssteder, og bidrar med sitt varierte tilbud og moderne arkitektur til at Værste blir en levende bydel med høy trivselsfaktor.

 Det er allerede signert kontrakt med dagligvarebutikken OBS, Sport 1, Apotek 1, Elkjøp og flere gode tekstil- og spesialforretninger. Senterets arkitektur vil stå sentralt, og det brede utvalget av moderne butikker og serveringssteder vil utgjøre en komplett handels- og møteplass som supplerer dagens tilbud i sentrum.