vaerste

H2 - Tett bygg og kranselag

2018-03-05
DET JOBBES IHERDIG PÅ BYGGEPLASSEN FOR H2, OG NYLIG BLE TETT BYGG MARKERT MED ET KRANSELAG

Entreprenører, rådgivere og arkitekter var 1 mars  samlet til et kranselag  og faglig samling for H2. Det var flere interessante innlegg under samlingen, og først ut var Monica Nygård fra Cowi som er ansvarlig for Helse, Miljø og sikkerhet. Hun fortalte kort om HMS-status på byggeplassen. Til tross for en hektisk byggeperiode er det pr. dato ingen skader med fravær, men alle type hendelser kartlegges for å avdekke uønskede trender eller adferd hos enkelte entreprenører.

Digital byggeplass

I byggeprosjektet H2 er all prosjektinfo tilgjengelig i et digitalt verktøy; StreamBim.  Dette innebærer at både oppdatert 3D-modell, siste tegninger og alle øvrige dokumenter er tilgjengelig på både PC, nettbrett og telefon.  Kristin Omholt-Jensen fra StreamBIM var tilstede på samlingen, og meddelte at norsk byggebransje fortsatt har et klart effektiviseringpotensiale gjennom digitalisering av byggeprosesser i alle ledd fra prosjekterende til utførende. Hovedfokuset til StreamBIM er å gjøre det lett og raskt og hente opp store mengder data på alle plattformer ved bruk av ekstremt hurtig streamingteknologi, noe som bidrar til  mer effektive prosesser for alle parter i et byggeprosjekt. Samtidig er det viktig at alle har lyst til å bruke verktøyet fordi det er tilgjengelig og «kult» å bruke.

Fremtiden går helt klart i retning av digitale byggeplasser, og Værste har et klart mål om å bidra med digitale løsninger som sikrer bedre prosjektutførelse og effektivisering av byggeplasser. I tillegg er det viktig å inspirerer neste generasjon til å jobbe i byggebransjen,  derfor har man også invitert Fagskolen til bruke H2-prosjektet i undervisningsøyemed. 

Værste takker for innsatsen

Prosjektleder Roy Jacobsen fra Værste er godt fornøyd med innsatsen som legges ned på byggeplassen. Det er fortsatt utfordringer, men de vanskeligste er nå løst, og fremdriften er i rute. 

 -" Nybygget på 10.000m2 har ca. ett års byggetid, og det er svært kort for et så stort bygg, som vi holder takket være et godt samarbeid og ikke  minst en svært god innsats fra alle involverte entreprenører" Sier Roy Jacobsen.

Både betongarbeidere,  montører av prefabrikerte betongelementer og tømrere har jobbet både skift og overtid for å holde den stramme fremdriften.  I tillegg har også tekniske montører holdt en stram fremdriftsplan ved tidlig å jobbe i helger. 

Moderne bygg i sentrum

H2 ferdigstilles i august og bygget får et areal på ca. 10.000 m2 over 6 plan. Næringsbygget blir et moderne og energieffektivt bygg i energiklasse A.  Det etableres en flott felles kantine for bygget i 5 etasje med utsikt over byen, samt mye sykkelparkering og et trimrom i parkeringskjeller.
De tre øverste etasjene bygges med installasjonsgulv, det vil si at alle tekniske installasjoner ligger i gulvet, noe som gir stor fleksibilitet for leietakere, og ikke minst kostnadseffektive ombygninger.
 "Vi ser at arbeidsmetoder og arealbehov endres raskere og oftere enn før, noe som setter krav til at vi som utbygger må legge til rette for fleksible løsninger for våre leietakere. Med installasjonsgulv ivaretar vi dette på en svært god måte.  Samtidig fremstår lokalene med et estetisk rent preg når det hverken er radiatorer eller el.kanaler på yttervegg" sier Prosjektleder Roy Jacobsen.

NAV Fredrikstad blir største leietaker i bygget, de skal inn i de deler av 1. etasje samt 2. og 3. etasje. Det er ledige kontorlokaler i 4., 5 og 6. etasje, samt et ledig butikklokale i 1. etasje.

Er du interessert i å leie lokaler i H2, ta kontakt med Eiendomskonsulent Lillann Just-Larsen tlf. 95 80 33 54 /lill.aas@vaerste.no eller Markeds- og forvaltningsdirektør Øivind Kvammen 99 75 53 46/ oivind.kvammen@vaerste.no