vaerste

Helsehus og møteplass i 10 år

I 10 år har private og offentlige helsetjenester vært samlet under samme tak i hjertet av Værste. Det har åpnet opp muligheter som kommer pasientene til gode!

For 10 år siden ble det bestemt at en rekke helsetjenester skulle samles i toppmoderne lokaler på Værste på Kråkerøy. — Det har vært et lykketreff, mener virksomhetsleder for medisinske tjenester, Heidi Veland, og utdyper: 

— Det er like mye fokus på friskliv, forebygging og mestring, som sykdom, ettersom vi har forebyggende tjenester og rehabilitering under samme tak. Å være organisert som vi er nå, gjør det enklere å se på helse i et bredere perspektiv og mennesket som helhet. 

— Det var denne smidigheten og frisklivs-effekten vi håpet å oppnå, og det synes jeg vi har lykkes med, og jeg håper og tror de som kommer hit føler det samme, sier Veland. 

Lettere å be om hjelp

Leder for Etat friskliv og mestring i Fredrikstad kommune, Ingeborg Anette Mjelde, gir full støtte til Velands resonnement. Hun er stolt over huset de har skapt i sentrum av Værste.    

— Mange av våre pasienter syntes det er vanskelig å be om hjelp. Vi tror vi senker terskelen ved å være i et slikt hus, at det er enklere å ta kontakt. Lokalene er åpne og lyse, og ligger sånn til at det glir inn som en del av hverdagslivet. Vi alminneliggjør tjenestene våre og det tror jeg gjør det lettere å tilnærme seg oss, det blir ikke så «farlig», og ingenting gleder meg mer enn det, at folk tør å be om hjelp til å få bedre liv, sier Mjelde. 

 

Virksomhetsleder for medisinske tjenester, Heidi Veland.


Samhandling til det beste for pasientene

Det var i 2013 det ble bestemt at det skulle bli et helsehus i Fredrikstad, som både rommet offentlige og private helsetjenester. I høyst moderne lokaler organiserte de ulike medisinske tjenestene seg for å få en så smidig samhandling mellom instansene som mulig.  Siden den gang har legevakt, legetjenester, akuttavdeling, lindrende enhet, overgrepsmottaket, ambulanse, røntgen, forebyggende tjenester og rehabilitering vært under samme tak. Tanken var at denne organiseringen skulle komme byens innbyggere til gode, at det skulle bli mer praktisk og effektivt både for pasientene og helsepersonellet. 

Veland har vært med siden 2014, da hun var med å starte opp akuttavdelingen. Deretter har hun fungert som rådgiver i medisinske tjenester, før hun hadde et avbrekk fra Helsehuset i forbindelse med ledelse av korona- og vaksinasjonssenteret på Dokka. 1. januar kom hun tilbake som virksomhetsleder for medisinske tjenester.

— Det er så mye jeg kunne trukket frem som positivt på denne reisen. Men det vi ser er at det er spesielt fint å være nær ambulanse, og at kad. avdelingen (kommunal akutt døgnenhet journ. anm) er nær legevakta, samhandlingsperspektivet er veldig viktig. Det gjør det fleksibelt og glidende for alle involverte, mener hun.  

Møteplasser og hverdagsliv

Både Veland og Mjelde er overbevist om at er enklere å trå inn på et helsehus enn et stort sykehus. Stedet fungerer også som en møteplass for mange i ulike situasjoner og faser av livet.  

— Her har vi samtalegrupper, og kurs i alt fra røkeslutt til kosthold. At folk kan komme sammen og støtte hverandre i kampen - og jobben - mot et bedre liv, er utrolig fint, sier Mjelde.  

I tillegg til medisinske tjenester finnes det også kaffebar, apotek og frisør i de samme lokalene. Noe som gir en følelse av hverdag. 

— Alle disse elementene er med på å gjøre helsehuset mer tilgjengelig og «åpent», tror Veland. 

Legevakta trenger mer plass

Veland husker godt en episode fra Helsehusets spede begynnelse. 

— Jeg snakket med lederen for apoteket som syntes det var så ille stille der. Hun lurte på om folk ville finne frem til dem. Det tok ikke lang tid før trykket tok seg opp, og bare se nå, sier Veland, og slår ut med armene, der vi står foran apoteket, – det er jo folk overalt, smiler hun.  

Selv om Veland er fornøyd med både beliggenheten og organiseringen, tvinger det seg likevel frem nye behov.

— Det er såpass stor pågang at vi i disse dager er i dialog med Værste om en mulig ombygging og utvidelse av dagens legevaktarealer, sier hun.  

— I 2022 mottok vi 80.000 telefoner og hadde 30.000 oppmøter, forteller hun, for å illustrere hvor høyt trykk det er på Legevakta.  

— Det er rett og slett en stor pågang her, spesielt i helgene, og vi ser at de lokalene vi har nå, er for små. Vi har et kjempebra samarbeid med Værste, og vi kommer helt sikkert til å finne en god løsning for nye lokaler.  


Ingeborg Anette Mjelde, Leder for Etat friskliv og mestring i Fredrikstad kommune.
Foto: Fredrikstad kommune

Motta nye Livet på Værste-saker
rett i mailboksen