vaerste

Ledige stillinger

Vi søker Prosjektdirektør

Bli med å utvikle Fredrikstad!
For å lykkes med våre ambisiøse planer søker vi nå etter en forretningsorientert og kommersiell Prosjektdirektør med ansvar for et sterkt og kompetent team og spennende utviklingsprosjekter innen næring, bolig og infrastruktur.

Prosjektdirektør vil lede prosjektavdelingen og rapportere til Adm.dir. Avdelingen består i dag av seks faste ansatte prosjektsjefer-/ledere, samt innleide prosjektledere. De jobber tverrfaglig og tett med øvrige avdelinger i Værste som utvikling /regulering / infrastruktur, marked (destinasjonsutvikling, næringsutleie og boligsalg), forvaltning og drift samt økonomi.
Prosjektene styres gjennom prosjektstyrer og eierstyrer der hvor vi er i partnerskap med andre eiere. Prosjektdirektør vil være daglig leder i de fleste prosjektselskapene (SPV’er). Prosjektene er ansvarlig for utvikling av produktet, kalkyler og kontrahering av entreprenør og rådgivere, samt økonomisk oppfølging og styring av prosjekter.

Som Prosjektdirektør i Værste vil du ha mulighet til å sette vesentlige fotavtrykk. Du vil være med på viktig byutvikling og videreutvikle et Fredrikstad i vekst videre.
Du vil være sentral i ledergruppen i Værste, og kunne bidra til å langsiktig utvikle selskapet, våre byutviklingstomter og eiendommer i tråd med selskapets ambisjoner.
Værste har et uformelt miljø som preges av høyt engasjement og stor innsats, godt samarbeid der alle bidrar og støtter hverandre på tvers av funksjoner og titler. Kulturen preges av gjensidig fleksibilitet. Kompetansenivået er høyt og vi elsker Fredrikstad!

Les mer om stillingen  og send din søknad her:

Prosjektdirektør til Værste AS


Send åpen søknad