vaerste

1-2-3 for Fredrikstad

Stene Stål Gjenvinning, Værste og Solid Eiendom er trioen som utvikler Innseilingen på en av Fredrikstads mest attraktive tomter - alle tre med glødende hjerte for byen, og med mange eiendomsprosjekter på samvittigheten hver for seg.

Sammen er bedriftene sentrale ressurser i bybildet, og aktive bidragsytere i så vel næringsforeningen som nettverket rundt FFK. Nå står de også sammen om å utvikle byens mest spennende eiendomsprosjekt. Et prosjekt som har blitt snakket om på folkemunne i årevis.

Glombos nye fremtid 

Øyvind Stene så tidlig at fremtiden til bedriften ikke lenger lå langs elvekanten på Glombo:

“Støyproblematikken ble stadig tydeligere der anlegget lå omgitt av boligområder på alle kanter. Samtidig ble Værstes store utbyggingsplaner på nordsiden stadig mer konkrete,” sier Stene.

I 2018 ble Stene Stål sine flytteplaner realisert og virksomheten flyttet til Øra. I mellomtiden hadde også de tre selskapene blitt likeverdige og engasjerte partnere i utviklingen av Innseilingen Fredrikstad.

Et faglig sterkt og engasjert team 

I Innseilingen Fredrikstad stiller alle tre selskaper med dedikerte ressurspersoner som utfyller hverandre.

“Vi er bedrifter som kjenner hverandre godt, og Innseilingen er et unikt prosjekt på en beliggenhet vi alle sammen er lidenskapelig opptatt av skal bli et enestående fint sted å bo,” sier prosjektleder Elisabeth Haraldseth Langrusten i Værste.

Aktørene. Fra venstre Øyvind Stene (Stene Stål Gjenvinning), Kim André Johansen (Solid Prosjekt), Trond Delbekk og Elisabeth Langrusten (Værste). Foto: Geir A. Carlsson, Fredrikstad BladAktørene. Fra venstre Øyvind Stene (Stene Stål Gjenvinning), Kim André Johansen (Solid Prosjekt), Trond Delbekk og Elisabeth Langrusten (Værste). Foto: Geir A. Carlsson, Fredrikstad Blad

Dette er bedriftene

Stene Stål Gjenvinning AS Siden 1928 har Stene Stål bygget seg opp til å bli en betydelig aktør innen gjenvinning av stål og metaller. Kjent som ivrige lokalpatrioter og godt synlig på mange arenaer.

Værste AS Eier, utvikler og forvalter 650 mål i området som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Brenner for å bygge en attraktiv destinasjon som bidrar positivt til byutviklingen i Fredrikstad.

Solid Eiendom AS Eiendomsutvikleren i Solid Gruppen, som står bak en rekke boligprosjekter i Østfold, Follo og Romerike. Bidrar til prosjektet med både kapital og lang erfaring innen eiendomsutvikling.