vaerste

Gravearbeidene har startet!

Nå er det aktivitet på tomten for Innseilingen. Gravemaskinene er på plass, og forarbeidet er i full gang. Prosjektet er i rute og vi gleder oss over den synlige fremdriften.

Vår entreprenør Ove Skår, sammen med sine underentreprenører, har nå begynt med forberedende arbeider på tomten for å klargjøre for byggingen av Innseilingen. Dette innebærer blant annet utgraving av parkeringskjelleren. I området der hus B kommer er det utført sprengningsarbeider mot Glomboveien.

Det arbeides også med detaljprosjektering og forberedelser for å starte opp med støpearbeider, så snart gravearbeidene er ferdig og tillatelse til igangsetting av boligprosjektet er gitt.

Fremdrift

 • Vedtatt reguleringsplan

 • Rammesøknad er innsendt

 • Akkurat nå

  I salg

 • Byggestart

  Kommer

 • Innflytting

  Kommer