vaerste

Fasiliteter

Parkering

---

Det er mulig å leie p-plasser i byggets underetasje.
Videre finnes p-plasser til leie i Fredrikstad stadion p-hus (p.t. gratis parkering etter kl 14:00).  
Det er også p-hus i Helsehuset 1 i Jens Wilhelmsens gate 1 (nabobygget).

Det er også innelåst sykkelparkering i underetasjen.

Gym & garderobe

---

Det er garderober og dusj for damer og herrer i kjeller.
I tillegg er det tilgang til et mindre treningsrom.

Kantine

---

I byggets hyggelige kantine, i 5. etg. tilbys varme og kalde retter til subsidierte priser. Leietakere er pålagt deltagelse i kantineordning.


Materialer

---

Lokalene innredes etter leietakers ønsker både m.h.t. rominndeling, materialvalg m.v.
Åpent landskap, enkeltkontorer eller en kombinasjon; du bestemmer!

Lokalene har installasjonsgulv/datagulv  der  alle tekniske føringer inkludert ventilasjon er plassert under gulv. Dette gjør lokalene mer fleksible mht eventuell senere ominnredning og flytting av arbeidsplasser.

Oppvarming, ventilasjon, energimerke

---

Fjernvarme via fjernvarme/ventilasjonsanlegg.

Balansert ventilasjon med kjøling.
Kanalsystem i installasjonsgulv, som gjør lokalene fleksible og enkle å ominnrede.

Energimerke A.