vaerste

Vår visjon “Vi utvikler Fredrikstad” forplikter oss til å ta fremtidens miljø- og samfunnsutfordringer på alvor. Som utvikler og forvalter av store eiendomsområder har Værste stor påvirkningskraft og vi setter tydelige krav til våre omgivelser. 

Våre eiendommer skal stå i mange år, og våre valg legger grunnlaget for bydelens tilnærming til miljø og samfunn i vår levetid, og for generasjonene som kommer.  

Har du innspill til hvordan Værste kan forbedre sin  miljøpåvirkning, send mail baerekraft@vaerste.no