vaerste

Det lønner seg å komme tidlig inn i boligprosjekter

2021-03-25
Over de kommende årene vil det ferdigstilles for få boliger i Fredrikstad sammenlignet med etterspørselen. I 2020 steg boligprisene i kommunen med 8,5 % og den positive utviklingen er forventet å fortsette i årene som kommer.

I «Kommuneplanens arealdel 2019-2031» forventes en befolkningsøkning på omtrent 1.000 innbyggere i året frem til 2031. Som en følge av dette er det estimert et behov for 7.000 nye boliger i kommunen fram til 2031. Planen er at 60 % av boligbyggingen skal skje i byområdet. For å innfri denne målsetningen må det til en fordobling sammenlignet med de siste årenes boligbygning i sentrum.

Eiendomsmegler: Større boligprosjekter er en god investering

Eirik Lande er daglig leder i PrivatMegleren Nyeboliger Oslo og har inngående kjennskap til hvordan markedet for nye boligprosjekter fungerer. – Det lønner seg å komme tidlig inn i et boligprosjekt, siden du forhåndskjøper en bolig som vil stå ferdig halvannet til to år etter inngått kontrakt. Det er dermed gode sjanser for at din nye bolig har steget i verdi allerede ved overtakelsen.

– Siden utbyggerne er interessert i å komme godt i gang med salget, er det lurt å komme så tidlig inn i et nytt prosjekt som mulig. I første salgstrinn er nemlig mulighetene for å få en god pris på boligen størst. Bankene stiller som regel krav om at en viss prosentandel av prosjektet må være solgt før byggestart for å innvilge byggelån. Det er derfor ikke uvanlig at utbyggerne setter prisene lavere i starten, for å komme godt i gang med salget.

I senere salgstrinn er det færre boliger tilgjengelig. Prisene har dermed en tendens å tilpasses etter etterspørselen, men også etter den generelle prisutviklingen. Ifølge Lande gir det derfor som regel bedre avkastning å investere tidlig i et større boligprosjekt med flere salgstrinn, fremfor mindre prosjekter hvor alle boliger selges samtidig.

 

God avkastning for leilighetskjøpere på Værste

Prisstatistikk for boligprosjektet Værste Brygge viser at de som kjøpte ny leilighet i dette prosjektet har fått god avkastning ved salg. Her har de opplevd en gjennomsnittlig prisøkning på hele 34 %* ved salg få år senere.