vaerste

Mange fordeler med å bo i borettslag

Borettslag som eieform er langt bedre enn sitt rykte. I Norge er det ifølge SSB et flertall av borettslagsleiligheter – hele 45 % av landets 550 000 leiligheter er i borettslag, mens kun 30 % er selveiere. Forskjellene mellom selveiere og borettslagsleiligheter har i de siste årene blitt mindre, og skepsisen til borettslag skyldes i mange tilfeller myter og kunnskapsmangel. Her gir vi deg noen gode grunner til å kjøpe borettslagsleilighet i Byhaven.


Du er ikke ansvarlig for naboens manglende betaling
Borettslagene i Byhaven vil ha sikringsordning hos IF Skadeforsikring hvilket innebærer at forsikringsbolaget tar ansvaret og risikoen for å innkreve ubetalte felleskostnader. Det er dermed ikke noen grunn til bekymring for at du må stå ansvarlig for andres mislighold av fellesgjelden. 

10 års avdragsfrihet
I Byhaven vil borettslagsleilighetene bli finansiert med 50 % fellesgjeld. Løpetiden er 40 år, hvor de første 10 årene er avdragsfrie. Det innebærer at borettslagets (og dermed også dine) kostnader forbundet med fellesgjelden er betraktelig mye lavere de første 10 årene. Det gir borettslaget gode muligheter til å skape seg en sunn og stabil økonomi. 

Gunstigere finansiering
Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning, fordi risikoen på lånet reduseres ved at felleskostnadene blir sikret. Det kan føre til bedre lånebetingelser både for borettslaget og for deg som andelseier dersom du må å ta opp lån for å kjøpe leiligheten.

Du kan minske din andel av fellesgjelden
Borettslagene i Byhaven vil inngå avtale om IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld). Som andelseier har du ikke noe personlig ansvar for den totale fellesgjelden til borettslaget, men hver andelseier er med på å betjene sin andel av fellesgjelden ved å betale renter og avdrag til borettslaget.

IN-ordningen åpner for at du som andelseier kan redusere dine månedlige felleskostnader ved å nedbetale hele eller deler av din andel av fellesgjelden som er knyttet til leiligheten. Nedbetaling kan gjøres så snart du har overtatt leiligheten og ved første mulige terminforfall, som vil bli fastsatt av forretningsføreren.

Byhaven tilbyr både borettslags- og selveierleiligheter og du kan dermed velge den eieform som passer best for deg. Amber og Timber byggene består av borettslagsleiligheter, mens Vertikal, Jadegården og Onyx består av selveierleiligheter.