vaerste

Skal gi plass til det gode liv

2021-03-25
Med Byhaven ønsker vi å skape et omfavnende og varmt bomiljø hvor livet skal leves. Et hjem midt i byen.

Byhaven er essensen av Fredrikstad – nærhet

Nærhet til byen, nærhet til skogen, nærhet til havet og nærhet til hverandre. Her er det rom for både samhold og personlig utfoldelse. Midt i byen.

I umiddelbar nærhet finnes fantastiske rammer for rekreasjon; Fredrikstads blå lunge – Elva, sammen med Kråkerøys grønne landskap. Kyst og badestrender side om side med Fredrikstads rike by- og kulturliv. Byferga, shoppingmuligheter og spisesteder for enhver smak. Her er arbeidsplasser, barnehager, utdannelsesmuligheter og mengder av fritidstilbud.

På Værste finner du alt en aktiv by kan tilby. Midt i alt dette ligger Byhaven.

Byhaven er variasjon

De individuelle byggene vil få sine særegne uttrykk og er tilpasset sine respektive situasjoner og kontekst.

Byggene er variert i høyde, farge- og materialbruk. I samspill med nabobygningene dannes nye romlige konstellasjoner, nye steder å være, nye grønne byrom for aktivitet og deltagelse. Prosjektet har en materialpalett som både er moderne og holdbar, hvor vi bruker materialer forankret i Værstes og Fredrikstads stolte og rike historie:

  • Metall er historien om FMV, verftsindustrien og platelageret på Åsgård.
  • Treverk er forankret i den rike trehusbebyggelsen og Plankebyen.
  • Tegl har vært både produsert og flittig brukt i Fredrikstad, i alt fra industri- til kulturbygg.

Byhaven skal gi varige kvaliteter til Fredrikstads arkitektur.


Byhaven er mangfold

Prosjektet er en miks av boliger, handel og servering, hvor mennesker og aktivitet beriker gatene og skaper byliv.

Tomtens topografi utnyttes til å trekke det omkringliggende grønne kollelandskapet opp på taket. Rett over bygater og folkeliv vil vi skape en oase i en bydel som lever døgnet rundt. Her kommer moderne og funksjonelle boliger midt i byen – i varierende størrelser og varianter. Her er det plass til alle. Det er plass til familien og gjester. Det er plass til bestemor og bestefar.

Byhavens felles takhage er et trygt uterom fylt med aktivitets- og rekreasjonsmuligheter for beboere i alle aldre. Hagen henter sin vegetasjon og inspirasjon fra Blomsterøya – Kråkerøys kallenavn på folkemunne. Hagen er beboernes egen bugnende grønne oase hvor barna kan leke. Her finner du små plasser og torg for småprat og samlinger, lune kroker for hvile, og kjøkkenhager for den som vil dyrke selv.

I Byhaven er det plass til det gode liv. Til felleskap og ro, og til nærhet og samvær.