vaerste

Værste Syd

Lengst syd på Værsteområdet, mellom Glombo-fjellet og den gamle Dokka planlegges et nytt boligområde med 1.300 boliger, skole, barnehage og flotte turområder.

Værste har sammen med arkitektene i Ghilardi +Hellsten og Griff over de siste 2-3 årene arbeidet med å utrede ulike mulighetsstudier for helhetlig bydelsutvikling på et landlig men by- og sjønær, solrik og vestvendt tomt på hele 143 mål. Området har fått navnet Værste syd - Kanalbyen.

I masterplanen for Værste syd er det lagt til grunn ca. 1.300 boliger med ulike boligtyper slik at man sikrer variasjon. Det er blant annet avsatt betydlige områder for småhusbebyggelse og familieboliger. 

Det planlegges for en ny barnehage og en barne- og ungdomsskole for hele 540 barn på Værste syd. Sentralt på området, og i tilknytning til skole og barnehage er det planlagt et nabolagstorg med mange ulike servicefunksjoner. Området skal være semi-urbant, men handel og byfunksjoner er ikke tenkt plassert her. Værste syd har en sentral beliggenhet i Fredrikstad, med kun ca. 15 minutters gange til sentrum.

Det er en målsetning for området at en stor andel av boligene skal få en umiddelbar nærhet til kanal, vann og dermed ha mulighet til å benytte mindre båter og kajakker. Muligheten for å integrere vannkanaler inn i området er kartlagt. Dette innebærer betydlige investeringer, men vannkanaler vil gi et allarede attraktivt område helt unike kvaliteter. 

Det blir store offentlige fellesområder på Værste syd. Kyststien legges rundt området og vil gi allmenheten tilgang til sjøen. Store parker skal etableres og det skal bygges to større marinaer.

Innseilingen Fredrikstad er første delprosjekt på Værste syd. Her planlegges leiligheter med en svært sjønær og solrik beliggenhet. Boligene på Innseilingen  er tegnet av Atelier Oslo, og  planlagt salgsstart er i 2023.