vaerste

Værstetorvet

”Værstetorvet” er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvikling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer og handel, i tillegg til flere gode byrom. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum. 

Siden 2013 har vi jobbet med planene for det mest sentrale området på Værste. Et område på totalt 28 mål som strekker seg  fra foten av gangbroa i nord og helt til tomten til den tidligere Shell-stasjonen i sør.  Sammen med Scala Eiendom AS utvikles den sydlige delen av området med 28.000 kvm handelsarealer og 250 nye boliger. Første spadetak ble tatt tidlig i 2022 og det nye handelssenteret åpner til jul i 2024 - da kan også de første beboerne flytte inn på "taket" av senteret, i Byhaven

Den nordlige delen av området skal utvikles med sterke urbane kvaliteter og byliv. Området utvider Fredrikstad sentrum, og gjør elven til midtpunktet i byen.