vaerste

Værstes stolte industrihistorie

2021-02-19
Fredrikstad Mekaniske Verksted ble etablert i 1870 som en følge av en storstilt etablering av sagbruk i regionen. Deretter fulgte en epoke over 118 år, hvor «Værste» spilte en viktig rolle for byens industrielle utvikling.

Skipsbygningen har gamle tradisjoner på nordre Kråkerøy. Allerede på 1700-tallet ble det bygget skip her. Fra slutten av 1700-tallet drev eieren til gården Aasgaard, losoldermann Jacob Buvig, et verft på Aasgaard-stranden, som gikk under navnet «Gibraltar». I 1844 kjøpte konsul Peter Gelertsen verftet og drev det under navnet Kragerøens Værft, i dagligtale kalt «Krana».

På 1860-tallet begynte en storstilt etablering av sagbruk i distriktet som ga Fredrikstad navnet Plankebyen. Nærmeste verksted for reparasjon av maskindeler lå i Oslo og det ble etter hvert stort behov for lokal ekspertise, særlig da Østfoldbanen enda ikke var blitt etablert. Dette var bakgrunnen til at brødrene Jens og Andreas Jensen og svogeren Knud Dahl kjøpte den vestlige halvdel av Aasgaard-eiendommen og etablerte Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) i 1870.

FMV etablerte seg raskt som en servicebedrift for sagbrukene og leverandør av verkstedtjenester til bedrifter i hele regionen. Virksomheten utviklet seg til å inkludere også produksjon, og FMV laget blant annet dampmaskiner, lokomobiler, skipspumper, kraner, jernbanevogner og fabrikkmaskiner.

FMV etablerte seg raskt som en servicebedrift for sagbrukene og leverandør av verkstedtjenester til bedrifter i hele regionen.FMV etablerte seg raskt som en servicebedrift for sagbrukene og leverandør av verkstedtjenester til bedrifter i hele regionen.

Skandinavias største skipsverft

Allerede i 1873 leverte FMV sitt første dampskip – taubåten «Dragen». Da overgangen fra seil til damp skjøt fart for alvor begynte FMV å spesialisere seg på båtbygging. I 1894 tok de over driften av Kragerøens Verft på naboeiendommen og ved århundreskiftet sysselsatte FMV hele 400 mann. Når det begynte å gå nedover med trelastindustrien kunne «Værste» tilby nytt arbeid til dem som ble overflødige på sagbrukene. I 1914 var det over 1.000 ansatte.

Selv om FMV begynte som et verksted vil «Værste» først og fremst bli husket som et skipsverft, som i perioder faktisk var størst i Skandinavia. 443 skip ble bygget her – alt fra passasjerskip, lasteskip og store tankbåter, til havforskningsfartøy, torpedobåter og spesialiteten, hvalbåter. På det meste jobbet 2.500 menn og kvinner her, men det anslås at FMV sysselsatte så mange som 7-8.000 mennesker medregnet alle underleverandører.


Dreining mot offshore og nedleggelse

Som en følge av økt konkurranse fra Øst-Asia måtte FMV omstille seg fra skipsbygging til offshoreindustrien. I 1981 ble FMV en del av Kværner-konsernet og selskapet endret navn til «AS Nye Fredrikstad Mekaniske Verksted». Virksomheten ble nå konsentrert til bygging av LNG-skip og det ble i de kommende årene gjort store leveranser til offshoreindustrien.

I 1986 sto Kværner igjen som eneste eier og selskapet endret nok en gang navn til «Moss Rosenberg Verft AS/Moss Fredrikstad Verft». Et synkende marked i Nordsjøen i kombinasjon med en generell nedgang i bransjen førte til at Kværner i 1987 så seg nødt til å avvikle driften. En 118 år lang æra var dermed slutt.


Revitalisering av området

I mange år lå Værste-området mer eller mindre uten aktivitet. I desember 1998 solgte Kværner Eiendom AS det vesentlige av bygninger og tomteområder til et nystartet selskap etablert av en gruppe lokale eiere og investorer. Selskapet, som betegnende nok tok navnet Værste AS, ble etablert med formål å revitalisere det enorme området til det beste for Fredrikstad og byens innbyggere.

Værste AS skal bidra til at Fredrikstad blir en enda bedre by å bo, studere og jobbe i. En god miks av boliger, skoler, næring, idrett og kultur, vil gi området akkurat det. Og selv om Værste er på vei inn i en bærekraftig tidsepoke, vil den gamle industrihistorien til Fredrikstad Mekaniske Verksted for alltid være en viktig og kjærkommen arv.