vaerste

2018 - Et spennende år for Værste.

2018-01-26
GODT NYTT ÅR! 2018 HAR ALLEREDE RUKKET Å BLI NOEN UKER GAMMEL, MEN VI STÅR FORTSATT HELT I STARTEN AV ALT SOM SKAL SKJE DET KOMMENDE ÅRET. VÆRSTE AS FYLLER 20 ÅR I ÅR OG 2018 SER UT TIL Å BLI ET AV DE MEST SPENNENDE ÅRENE I VÅR HISTORIE! HER FÅR DU ET INNBLIKK I NOE AV DET SOM VIL SKJE FREMOVER.

NYTT BYGG OG PROSJEKTER UNDER UTVIKLING

Illustrasjon: Griff Arkitektur
H2 er under oppføring og ferdigstilles i august

H2, et helt nytt kontorbygg i Jens Wilhelmsensgate 3 er under oppføring og skal ferdigstilles i august, men man kan allerede nå tydelig se byggets form og volum. Det jobbes godt på byggeplassen og det forventes at bygget er tett i slutten av februar.  H2 er ca. 10.000 m2 stort og største leietaker blir NAV Fredrikstad. Det blir et moderne kontorbygg med gode fasiliteter og energiklasse A. Ved  byggets hovedinngang skal det etableres et busstopp, og det arbeides nå for å få enda flere bussruter til og fra Værste.

Værste har flere prosjekter som skal opp til politisk behandling dette året. Både Værstetorvet, Stadion Nord og et næringsprosjekt ved gjestehavnen skal sluttbehandles i løpet av 2018. Dette er svært spennende prosesser som i stor grad danner grunnlaget for det vi skal jobbe med de nærmeste 1-3 årene.

SMART MOBILITET OG NY BYPARK

2018 blir også et år der vi vil fokusere mer på mobilitet. I en by skal det være mulig for alle og ferdes; bilister, gående, og syklister. I de mest sentrale områdene på Værste vil vi tilrettelegge for både gående og syklister. Det betyr gode løsninger for sykkelparkering, tilrettelagte sykkelveier og mindre bruk av gateparkering for bil. Vi jobber med noen smarte og spennende løsninger for mobilitet som vi håper å lansere til høsten. Boligprosjektet Værste Brygge ble ferdigstilt i 2017. Alle beboerne har nå flyttet inn i sine leiligheter. Dette året starter også arbeidet med byparken i tilknytning til Værste Brygge. Dette blir en offentlig bypark med stort grøntområde og en flott lekeplass som skal stå ferdig før sommeren!

Vi gleder oss til et spennende år - følg oss for statusoppdateringer og send oss gjerne innspill og kommentarer!