vaerste

90 statlige ansatte til Dokka 6

2019-12-12
Helfo, med sine 90 statlige ansatte i Fredrikstad, holder i dag til i Nygaardsgaten. På grunn av endrede arbeidsoppgaver og arbeidsformer framover, har de vært på leting etter nye lokaler.

I anbudskonkurransen var seks ulike lokaler til vurdering. Etter en grundig prosess falt valget på Dokka 4 på Værste. Her skal skal de disponere hele 5. etasje i nybygget. Leieavtalen strekker seg ti år frem i tid, med opsjon på ti nye år. 

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo er i dag fordelt på 22 kontorsteder over hele Norge, og regjeringen har besluttet at Helfo fra 2021 skal bestå av kontorene i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes. (Kilde: Wikipedia).