vaerste

Fredrikstad Energi-konsernet selger sine aksjer i byutviklingsselskapet Værste AS

2019-12-20
Fredrikstad Energi AS har i 2019 i henhold til sin langsiktige strategi igangsatt en prosess for salg av sin aksjepost på 29,59% i Værste AS. DNB Markets har vært selskapets rådgiver og salget er gjennomført i desember 2019.

Kjøpere av aksjene er Joh. Johannson Eiendom AS (10,42%), Halden Kommunale Pensjonskasse (9,86%), Fredriksborg Utvikling AS (4,66%), Glitra AS (3,64%) og Brynildsen-familien (1,0%). Pareto Securities har bistått kjøperne i prosessen. Transaksjonen priser aksjene i Værste AS på 100% basis til ca. 913 mill.

Konsernsjef Trond Andersen i Fredrikstad Energi uttaler at konsernet er godt fornøyd med både den grundige prosessen og prisen som er oppnådd for salget av aksjene. "Vi har vært med som en langsiktig eier i over 20 år, og det har både vært en krevende og spennende reise. Selskapet er i positiv utvikling og vil bety mye for Fredrikstad videre. Vår strategi er å investere i egen kjernevirksomhet, og salget frigir midler til utvikling", avslutter Trond Andersen.

Styreleder i Værste AS Morten Olav Fredriksen ønsker å takke Fredrikstad Energi for svært godt samarbeid med øvrige aksjonærer i Værste gjennom 20 år. «Samtidig er vi glad for at alle eksisterende aksjonærer velger å kjøpe seg ytterligere opp i Værste. Det vitner om tro på positiv vekst både for selskapet, FMV-området og Fredrikstad by», sier Fredriksen. Avslutningsvis ønsker Fredriksen å ønske de nye aksjonærene velkommen i aksjonærfelleskapet.

"Halden kommunale pensjonskasse har lenge sett på Fredrikstad som et attraktivt eiendomsmarked i Østfold. Pensjonskassen er svært fornøyd med å kunne ta del i veksten i området gjennom denne investeringen i et veldrevet utviklingsselskap som Værste AS, med solid eierstruktur og dyktig ledelse", sier Administrativ leder i Halden Kommunale Pensjonskasse, Eivind Borring Hansen.

For selskapet har det vært en god prosess og vi har fått en god avklaring i eierskapet. Fredrikstad Energi har vært en viktig og god langsiktig aksjonær som gjennom sitt eierskap og styrearbeid alltid har bidratt til god selskapsstyring og profesjonalitet, uttaler administrerende direktør Trond Delbekk.

Eiere i Værste AS fra 20.12.2019:

Fredriksborg Utvikling AS: 34%

Joh. Johannson Eiendom AS: 33,5%

Brynildsen familien: 19%

Halden Kommunale Pensjonskasse: 9,9%

Glitra AS: 3,6%