vaerste

Fremtidsrettet byutvikling som utvider og styrker Fredrikstad sentrum

2016-06-08
I DAG LA VÆRSTE OG SCALA FRAM PLANENE FOR "VÆRSTETORVET", DET STØRSTE ENKELTPROSJEKTET I FREDRIKSTAD I MODERNE TID.

Værstetorvet er et helhetlig byutviklingsprosjekt, som svarer på byens vedtatte mål­settinger for utvilkling av sentrum. Prosjektet inneholder boliger, kontorer og handel, i tillegg til flere gode byrom. Grepet vil være det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum.

Prosjektet fremmes for regulering nå i juni, og utviklingspartnerne Værste og Scala planlegger å starte bygging høsten 2017. Målet er at første del står klart i løpet av høsten 2019.

SLIK SKAL VI SKAPE EN GOD SIRKEL I FREDRIKSTAD

Fredrikstads befolkning vokser over landsgjennomsnittet. Vi er i dag norges 6. største by, men er ikke en gang topp 20 når det gjelder ­størrelsen på sentrum. Det bremser den gode utviklingen. Derfor må vi utvikle flere boliger i sentrum. Flere boliger krever flere handels­tilbud, noe som igjen gjør Fredrikstad sentrum og byen mer attraktiv. En god sirkel.

Prosjektet skaper en ny og urban forlengelse av dagens sentrum over til Kråkerøysiden. Dette er en fornuftig retning på sentrumsutviklingen fordi det bidrar til å gjøre elva til midtpunktet, og ikke avslutningen på byen.  

VI SKAL TA HANDELEN TILBAKE TIL FREDRIKSTAD SENTRUM

Nye og mer moderne handelskonsepter, sammen med en stor parkeringslokasjon for sentrum på Kråkerøysiden, skal bidra til at Fredrikstad tar tilbake posisjonen som handels­hovedstad i Østfold. Kun på den måten kan vi stoppe dagens handelslekkasje, tiltrekke nye folk til byen og bedre utnytte den store hyttetrafikken i området. 

Byutviklingsprosjektet ”Værstetorvet” vil gi bedre gangbaserte for­bindelser i byen, og bidra til bedre servering, handel og kulturtilbud på gateplan på begge sider av elva.


250 NYE BOLIGER, EN VIKTIG NERVE I SENTRUMS­UTVIKLINGEN

Fredrikstad er blant byene i Norge som scorer høyest på bosteds­attraktivitet. Den relative befolkningsveksten er blant de høyere i landet, med ca. 1% eller ca 800 personer årlig vekst. Dette skaper behov for nye boliger - og boliger trenger handel...Byutviklingsprosjektet vil alene tilføre ca. 500 nye arbeidsplasser innenfor handel, og sysselsette ca. 1000 årsverk i byggebransjen samlet over byggeperioden.


”Med prosjektet Værstetorvet har vi satt de tradisjonelle formålene bolig, næring og handel sammen for å gjenskape den klassiske 24-timers byen. I kombinasjon med perfekt beliggenhet og fokus på å skape aktive offentlige rom ligger alt til rette for et styrket bysentrum. Vi har sterk tro på at dette vil bidra til å løfte Fredrikstad sentrum opp en divisjon."

— Griff Arkitektur