vaerste

Hedrende omtale til Helsehuset Fredrikstad.

2015-06-15
Arnstein Arneberg pris (etter Østfold-arkitekten Arnstein Arneberg) er Østfold arkitektforenings pris for fremragende arkitektur. Prisen deles ut årlig til et bygg eller anlegg som står frem som et eksempel for god arkitektur. Prisen ble stiftet i anledning ØAF´s 50-års jubileum i 2008. Arnstein Arneberg- prisen 2015 tildeles 2015 tildeles Kari Hasselgård Størdal siv ark MNAL for hytte B9 på Torsnes.

Juryen har også valgt å gi hedrende omtale til Helsehuset i Fredrikstad av Griff arkitektur AS:
 
«Utvikling av næringsområder i utkanten av tettere bysentra er en krevende øvelse. Juryen vil berømme Griff arkitektur AS for Helsehuset, som kombinerer offentlige og private programmer i et bygg som til tross for målestokk og plassering holder fast ved viktige bymessige kvaliteter. Bygningen respekterer og forsterker gateløp og lager forståelige atkomstsituasjoner både for kjørende og gående. De romlige kvalitetene, for eksempel i det store atriet, kunne vært utviklet mer, men hovedgrepene gir gode anslag for fremtidig byvekst i området»
Vi gratulerer Griff Arkitektur med Hedrende omtale!