vaerste

Høgskolen med nytt simuleringssenter - utvider med 2000 kvm

2019-12-12
Den første store utvidelsen av Høgskolen siden 2010 gjøres nå i forbindelse med nybygget Dreieværste på tidligere Lørjekaja ved siden av Smia på Værste og signaliserer en tydelig satsing på Høgskolen.

3. etasje i Dreieværste koples sammen med Høgskolen. Her vil det bli bygget et simuleringssenter for studenter i helseutdanningen. Det nye simuleringssenteret vil være mer enn dobbelt så stort som det eksisterende og vil gi studenter og ansatte i kommunen mulighet til å trene på ulike situasjoner så autentisk som mulig. Senteret vil blant annet inneholde akuttenhet, operasjonsenhet, smitterom, pasientrom og brukerleiligheter. 

Satsingen er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune.