vaerste

Konsept valgt for utviklingen av Glombo

2017-05-11
Det ble høsten 2016 invitert til en arkitektkonkurranse, et parallelloppdrag, for utvikling av et boligområde på Glombo, nærmere bestemt tomten som i dag huser Stene Stål. Overordnede målsettinger for prosjektet er å transformere et attraktivt område fra industriområde til boligformål, og skape en særegen boligdestinasjon ved innseilingen til Fredrikstad. Utviklingen av Glombo gjøres i samarbeid med Stene Stål Eiendom AS.

3 arkitektkontor ble invitert til konkurransen. Det ble levert ulike og spennende konsepter. Glombo Utvikling har valgt å gå videre med planforslaget fra Atelier Oslo.

Atelier Oslo foreslår en åpen struktur mot vannet med 6 leilighetsblokker, med et vannspeil i midten. Atelier Oslo har etter juryens vurdering det tydeligste grepet med tanke på å definere og kommunisere tydelige overganger mellom private og offentlige arealer. Planen oppfattes som inkluderende og inviterende også for andre enn de fremtidige beboere i prosjektet. Atelier Oslo svarer også godt på den viktige oppgaven som ligger i å redefinere oppfattelsen og opplevelsen av denne delen av Fredrikstad som fremtidig destinasjon og bomiljø.