vaerste

Sterk studentvekst hos Fagskolen i Østfold!

2015-06-23
Fagskolen i Østfold (nytt navn fra 01.08.15, tidligere Østfold Fagskole) startet i 1989 og er i dag Norges 10. største fagskole med 450 studenter (i skoleåret 2014-2015) innenfor helse og tekniske studier.

Skolen tilbyr høyere utdanning for de med yrkeserfaring, somheltids-, deltids- eller nettbaserte studier. Kandidatene går ut som spesialarbeidere innenfor helse og fagskoleingeniører innenfor bygg, elektro og maskin (TIP), samt BIM-teknikere konstruksjon. Dette er kompetanse som er svært etterspurt i arbeidsmarkedet, og skolen opplever en sterk vekst i studentmassen. For skoleåret 2015-2016 ser det ut til at skolen får over 500 studenter. Tall fra opptakskontoret viser at Fagskolen i Østfold er den fagskolen i landet med høyest vekst – hele 116%  økning i antall søkere våren 2015!
 
Fagskolen i Østfold har siden 2012 vært lokalisert på Værste. Samlokaliseringen med Høgskolen i Østfold gir synergier for begge skoler. Blant annet benyttes felles laboratorier, bokhandel, bibliotek og kantine. I tillegg er Fagskolen en viktig del av teknologiklyngen på Værste. Nærheten til de store rådgivende aktørene som Cowi og Rambøll, samt Værste AS som eiendomsutvikler, gir gode muligheter for studentprosjekter i samarbeid med næringslivet.