vaerste

Store synergier ved samlokalisering av ny Frederik II og Arena Fredrikstad

2016-12-21
I oktober vedtok Fylkestinget at nye Frederik II med flerbrukshall skal bygges på Værste. To måneder senere vedtok bystyret at Fredrikstads nye idretts- og ishockheyhall, Arena Fredrikstad, også skal bygges på Værste. Synergiene for Fredrikstad som by er store.


For Værste som byutvikler er vi glade for beslutningene som er gjort. Det viktigste var ikke å få begge til Værste, men til Fredrikstad sentrums umiddelbare nærhet, slik at synergier kan skapes.

 Den nye ishockeyhallen vil kunne huse opptil 4000 tilskuere. Den nye flerbrukshallen til Frederik II vil kunne ta imot opptil 2500 gjester og vil bli like stor som Kongstenhallen. Begge hallene vil bli veldig fleksible og kan på kort tid endres til å huse ulike arrangement.

 Samlokaliseringen vil skape en unik klynge med utdanning og idrett i Fredrikstad. I sentrum av Fredrikstad vil vi få 5000 studenter fra Høgskolen, Fagskolen og videregående skole som alle vil kunne få synergier med idretten i byen gjennom både flerbrukshall, Arena Fredrikstad og Fredrikstad Stadion.