vaerste

Værstetorvet Nord - Byliv og gode møteplasser

I området mellom foten av gangbroa og det nye handelssenteret i syd kommer 3 bygg som skal fylles med handel, tjenester, kontorer og attraktive boliger. Viktigst av alt er bylivet som skapes mellom byggene

For å sikre den urbane utvidelsen av Fredrikstad sentrum, som byen både fortjener og trenger, er dette området planlagt med utgangspunkt i en egen bygulvsstrategi. I dette prosjektet har vi med oss det anerkjente arkitektkontoret A-lab. De har en egen "GroundLab", som jobber med bygulv og det å se på byutviklingen fra et perspektiv i øyehøyde. Bygulvsstrategien legger føringer for et arkitekturprogram for utformingen av byggene på Værstetorvet Nord. Arkitekturprogrammet er utarbeidet av nevnte A-lab,  og Griff Arkitektur som tilbake i 2014 vant arkitektkonkurransen om hovedgrepet for hele Værstetorvet.

"Murbyen" Fredrikstad

Fredrikstad er ikke bare en plankeby, men byen har også en teglverkstradisjon og arkitekturen på Værstetorvet henter inspirasjon fra flere av de eldre, vakre murbygningene i sentrum. Inndelingen av byggene bygger på en klassisk italiensk tredeling der etasjene detaljeres ulikt. Særskilt viktig er det at  førsteetasjene må ha fasader som  inviterer til bruk og har flere innganger.

Byliv - hele dagen

For at det skal bli byliv må mennesker bo, jobbe og besøke området gjennom hele dagen. Derfor er det viktig at byggene fylles med ulike funksjoner. På gateplan skal det etableres flere butikker, ulike serveringssteder og kanskje også noen tjenester folk trenger i hverdagen. I 2. og 3.etasje blir det moderne kontorlokaler og  muligheter for tjenestevirksomheter. I tre tårn som rager over bygulvet kommer det 60 spennende og attraktive leiligheter. 

En stor bygarasje strekker seg under hele Værstetorvet og sikrer god tilgjengelig til både senteret i syd og handelsområdet i nord. 


Er du interessert i lokaler til leie eller vil vite mer om boligene på Værstetorvet? Se linker under for å lese mer!