vaerste

Værstetorvet syd - tar handelen tilbake og tilfører flere boliger til sentrum

2023-08-26
Med etableringen av handelssenteret Værstetorvet tar vi handelen tilbake til byen! Vårt mål er å tiltrekke moderne butikkonsepter som supplerer det eksisterende tilbudet i Fredrikstad sentrum. Over handelssenteret kommer 250 boliger som omkranser en felles urban takhage.

Værstetorvet handlessenter som vil romme om lag 60 butikker og serveringssteder. Vi har allerede signert kontrakt med dagligvarebutikken OBS, Sport 1, Apotek 1,  og det skal etableres en egen mathall; "Matværste" . Det brede utvalget av moderne butikker og serveringssteder vil utgjøre en komplett handels- og møteplass som supplerer dagens tilbud i sentrum.

Byhaven - Flere boliger i sentrum

Fredrikstad er blant byene i Norge som scorer høyest på bosteds­attraktivitet. Den relative befolkningsveksten er blant de høyere i landet, med ca. 1% eller ca 800 personer årlig vekst. Dette skaper behov for nye boliger.

Urbanisering og fortetting reduserer biltrafikk, er bra for miljøet og styrker den lokale handelsstanden og bylivet. Boligdelen av prosjektet vil realiseres med høye krav til estetikk, urbanitet og miljø. Samtidig skal det flette by og land sammen, og bidra til en en myk overgang fra sentrum til villabebyggelsen på Kråkerøy. Bolig er en sentral del i byutviklingsprosjektet Værstetorvet. Byhaven  vil bestå av 250 boliger av variert type og størrelse, alle med tilgang til en felles åtte mål stor urban takhage. Dette blir et unikt boligprosjekt i Fredrikstad!

Les mer om handel og bolig: