vaerste

Boligprosjekter som Byhaven er ofte en god investering

Befolkningsveksten har ført til en stabil prisvekst på boliger. Over de kommende årene vil det ferdigstilles for få boliger i Fredrikstad sammenlignet med etterspørselen. I 2020 steg boligprisene i kommunen med 8,5 % og den positive utviklingen er forventet å fortsette i årene som kommer.

I «Kommuneplanens arealdel 2019-2031» forventes en befolkningsøkning på omtrent 1 000 innbyggere i året frem til 2031. Som en følge av dette er det estimert et behov for 7 000 nye boliger i kommunen fram til 2031. Planen er at 60 % av boligbyggingen skal skje i byområdet. For å innfri denne målsetningen må det til en fordobling sammenlignet med de siste årenes boligbygning i sentrum.

Eirik Lande er daglig leder i PrivatMegleren Nyeboliger Oslo og har inngående kjennskap til hvordan markedet for nye boligprosjekter fungerer. – Det lønner seg å komme tidlig inn i et boligprosjekt, siden du forhåndskjøper en bolig som vil stå ferdig halvannet til to år etter inngått kontrakt. Det er dermed gode sjanser for at din nye bolig har steget i verdi allerede ved overtakelsen.

Værste – bydelen som utvider Fredrikstad sentrum

Værste ligger på Kråkerøysiden, rett sør fra av elva. Gangbroa ved Stortorvet knytter den nye bydelen sammen med Fredrikstad sentrum på nordsiden. Værste har både urbane og landlige kvaliteter. Det gir bydelen mange aktivitets- og rekreasjonsmuligheter, samtidig som det er et veldig hyggelig sted å bo.

 De siste 5-10 årene har Værste-området vært i enorm utvikling, og den nye bydelen forventes å ha over 4 000 innbyggere i 2030. Til tross for den raske utviklingen har Værste klart å skape sin egen identitet, og er et sted innbyggerne er stolte av å bo.

Værste er i ferd med å bli en integrert del av Fredrikstads nye bykjerne. Her har du alt av shopping, kulturliv og spisesteder i behagelig gangavstand. Samtidig har du naturskjønne

Kråkerøy med sine flotte turområder like nære. Du skal heller ikke langt før du ser Hvaler med sine badeplasser og åpent hav. Mulighetene er mange, og det er akkurat derfor så mange velger å flytte til Værste!

Fredrikstad er en veldig hyggelig by og leve i, og kan by på et rikt utvalg av aktiviteter og arrangementer. Les mer om dette her.

I Byhaven får du livskvalitet med det beste av to verdener - fantastiske uteområder og nærhet til naturen, samtidig som du bor urbant og meget sentralt med «alt» innen gangavstand.