vaerste

Griff Arkitektur bak Byhaven og Værstetorvet

Griff Arkitektur har med Byhaven og Værstetorvet skapt et unikt prosjekt med en spennende variasjon i arkitekturen. Dette mangfoldet beriker opplevelsen både visuelt og funksjonelt.

Det Fredrikstadsbaserte arkitektkontoret Griff Arkitektur står bak tegningene av det nye handelssenteret på Værstetorvet og boligprosjektet Byhaven. Vi er svært fornøyde med resultatet, som skaper et godt nabolag med levende byliv på Værste.

Griff er et anerkjent arkitektkontor som har over 20 års erfaring med byutvikling, både lokalt og internasjonalt. De har høy kompetanse innenfor arkitekturprosjektering og har vært en sentral partner i utviklingen av Værste-området.

Tre arkitektoniske temaer

Arkitekturen skal fortelle historien om blomsterøya Kråkerøy, industrieventyret FMV og den nye fremtidsrettede bydelen på Værste. Prosjektet får en moderne og holdbar materialpalett med forankring i Værstes, Kråkerøys og Fredrikstads historie:

  • Mur henspiller på teglbyen Fredrikstad og industrihistorien.
  • Treverk henspiller på både trehusbebyggelsen i omgivelsene og Plankebyens historie.
  • Metall henspiller på FMV- og verftsindustrihistorien og platelageret på Åsgård.

Utvider sentrumsområdet

Værstetorvet og Byhaven styrker og utvider sentrumsområdet sør for elverommet og gangbroa ved å svare på mange av Fredrikstads behov; et variert og miljøvennlig boligområde, ny og sammenhengende grønnstruktur med felles leke- og oppholdsarealer, samt et handelssenter med fasader som henvender seg ut mot gateplan. Kombinasjonen med boliger, arbeidsplasser og handel vil bidra til aktivitet og byliv i området. Prosjektet får en stor variasjon i både høyde, fargevalg og materialbruk, som er tilpasset omgivelsene.

Griff Arkitektur er stolte av å jobbe med dette prosjektet. Her avbildet foran tomta til Byhaven.Griff Arkitektur er stolte av å jobbe med dette prosjektet. Her avbildet foran tomta til Byhaven.


Prisvinnende arkitekter

Griff Arkitektur har allerede satt sitt preg på Fredrikstad og står blant annet bak prosjekter som Fredrikstad stadion, Gangbroa og Litteraturhuset. Kontoret vant nylig også arkitektkonkurransen for det nye offentlige prosjektet «Campus», som består av Fredrik II videregående skole, idrettshall og ishall.  I 2019 ble Griff hedret med Østfold Arkitektforenings arkitekturpris Arnstein Arneberg-prisen for Storgata 5. I 2014 ble de hedret med den samme prisen innenfor boligarkitektur, for prosjektet Perlemorveien.